Verschil functioneel beheer en applicatiebeheer

Wat is het verschil tussen functioneel beheer en applicatiebeheer?

Om de vraag “Wat is het verschil tussen functioneel beheer en applicatiebeheer” te beantwoorden, zal ik eerst beschrijven wat functioneel beheer en wat applicatiebeheer inhoudt.

Wat is Functioneel Beheer?

Onder functioneel beheer wordt verstaan het beheren van de functionaliteit van een applicatie. Anders gezegd: het beheren van een software applicatie met diepgaand begrip van de functionaliteit van de business processen en de behoefte van de business. Met de kennis van zowel de business als ook van de software applicatie is de Functioneel Beheerder specialist in het inrichten en beheren van de software applicatie met als doel de gebruiker optimaal te ondersteunen in zijn / haar dagelijkse werk.

Als voorbeeld kan ik hier noemen het functioneel beheer van een logistieke applicatie waarbij de beheerder van de applicatie vanuit een logistieke rol diepgaande kennis heeft opgedaan van de business processen en vandaaruit is doorgegroeid naar de functie van Functioneel Beheerder.
De kennisgebieden voor het uitvoeren van functioneel beheer zijn:

  • Diepgaande kennis van de business processen en behoeftes
  • Diepgaande kennis van het gebruik en de inrichting van de software applicatie
  • Breed begrip van ICT

Wat is applicatiebeheer?

Applicatiebeheer is letterlijk wat de term zegt: het beheren van een applicatie. Anders gezegd, het er met name technisch zorgdragen dat de applicatie functioneert en te allen tijde beschikbaar is voor de gebruikers. Naast dit technische aspect van applicatiebeheer bestaat een klein gedeelte van het beheer uit het functioneel afstemmen van de applicatieprocessen op de businessprocessen.

Als voorbeeld kan ik hier noemen het applicatiebeheer van een ERP systeem. De applicatiebeheerder is met name bezig om te zorgen dat de verschillende modules van het complexe ERP systeem technisch functioneren. Mochten er (grotere) technische problemen zijn dan worden deze meestal geëscaleerd naar ofwel interne collega’s IT Engineers of naar de IT specialisten van een externe leverancier.

De kennisgebieden voor het uitvoeren van applicatiebeheer zijn over het algemeen:

  • Brede kennis van IT technologie in algemene zin
  • Goede kennis van databases en XML
  • Kennis van IT systemen en infrastructuur, m.n. Microsoft, en netwerken
  • Bij voorkeur begrip van de business processen

Lees hier mijn blog over Wat doet een Functioneel Beheerder

Wat is (dus) het verschil tussen functioneel beheer en applicatiebeheer?

Functioneel beheer is een sterk business georiënteerd beheer van de software applicatie. Hoe kan vanuit de inrichting van de applicatieprocessen, de business optimaal worden ondersteund in het behalen van de business doelstellingen?
Applicatiebeheer is het meer technisch beheren van applicaties. Dat beheer wordt gedeeltelijk door de applicatiebeheerder zelf uitgevoerd. Meer complexe vraagstukken worden geëscaleerd naar IT specialisten.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de term applicatiebeheerder en de functioneel applicatiebeheerder vaak als “vergaarbakterm” gebruikt worden bij organisaties die het verschil tussen functioneel beheer en applicatiebeheer onvoldoende onderscheiden.

Na het lezen van deze blog is het misschien ook interessant om te de verschillen in functie te begrijpen:  Verschil tussen Functioneel en Technisch Applicatiebeheer 

Bekijk ICT Career’s diensten op het gebied van IT werving & selectie en van IT Recruitment

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Neem contact op

Recente artikelen / blog items

Stel, je hebt een IT vacature en je overweegt om voor de werving samen te gaan werken met een IT executive recruitment bureau. Hoe weet je dan welk bureau goed is? M.a.w. op welke criteria moet je selecteren?

Lees meer
Lees meer over Een goed IT executive recruitment bureau

Met het gemak van het internet, en daarmee de toegang tot allerlei databases met IT-professionals, is het relatief eenvoudig om kandidaten voor een moeilijk te vervullen ICT vacature te vinden. Het vinden van kandidaten is een eerste stap, maar het in gesprek komen met professionals is de volgende uitdaging. Mijn bedrijf ICT Career beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van ICT executive search en ik wil graag een aantal do’s en don’ts bespreken.

Lees meer
Lees meer over Do s en don ts bij IT executive search

Ben je op zoek naar een partij die je kan helpen met het vinden van goede IT professionals? In deze blog geef ik je een praktisch inzicht over hoe een goed en succesvol executive search traject ingericht zou moeten zijn.

Lees meer
Lees meer over Hoe vind je een goed buro voor IT executive search