Gemiddelde klanttevredenheid
8,3

Het laatste nieuws

 

Wat is een Data Analist

Categorieën: Data Scientist

Wat is een Data Analist?

Een Data Analist identificeert uit vaak grote en complexe, gestructureerde en ongestructureerde, (big) data en datastromen de juiste data, en verzamelt, schoont en moduleert deze. De Data Analist is i.h.a. niet de professional die de slag van data naar informatie maakt. M.a.w. de analyse van de data naar informatie en kennis waarmee de business inzichten krijgt en beslissingen onderbouwt, worden meestal door de Data Scientist gedaan. Lees hierover mijn blog Wat is een Data Scientist.

Wat doet een Data Analist?
Een Data Analist is een expert op het gebied van het definiëren en vinden van de juiste databronnen. De Data Analist verzamelt de gegevens, schoont de data van corrupte of niet relevante data, structureert, moduleert en analyseert de data tot bruikbare data. Veelal is dit het moment dat de Data Analist de data overdraagt naar bijvoorbeeld een collega of klant Data Scientist.
Het vak van een Data Analist is dus een wat meer technisch vak waarbij het o.a. de uitdaging is om in een zee van data de juiste data te definiëren, te vinden, te verzamelen, te schonen, te analyseren en te presenteren op een wijze dat bv. de Data Scientist er informatie / conclusies uit kan destilleren.
De Data Analist heeft meerdere tools en technieken tot zijn of haar beschikking. Veel werk van de Data Analist is ‘handwerk’ waarbij gebruik gemaakt wordt van software- en scriptingtalen zoals Python, Java, R en javascript.

Waar werken Data Analisten?
Data Analisten werken in grote lijnen bij twee soorten bedrijven:
• Bedrijven die grote hoeveelheden on- en off-line data produceren, verzamelen en willen interpreteren,
• Consultancy bedrijven die eindklanten helpen om hun data te structureren en te moduleren om beslissingen te kunnen onderbouwen en beleid te kunnen maken.

Hoe wordt je Data Analist?
Naar mijn weten is er binnen Nederland geen opleiding Data Analist. De meeste Data Analisten worden vanuit affiniteit, on-the-job, en ondersteund met cursussen, opgeleid tot Data Analist. De Data Analisten beschikken over het algemeen over een Master of Bachelor exacte studie als:

  • Wiskunde, Natuurkunde 
  • Informatica 
  • Econometrie 
  • Bedrijfskunde

Cursussen voor Data Analisten zijn veelal om opgeleid te worden te worden op het gebied van:

  • Software en scripting talen, 
  • Databases, 
  • data analyse tools.

Tevens worden regelmatig Universitair Onderzoeksassistenten omgeschoold naar het vak van Data Analist.

 

Lees hier ons actueel overzicht vacatures Data Scientist

 

Hebben jullie een vacature voor een Data Analist en kunnen jullie hulp gebruiken met het vinden van de geschikte kandidaat? Neem gerust een contact op met ICT Career.

Lees hier mijn andere Data Scientist gerelateerde blogs

Reageer

load more

Meer weten?

Neem nu contact op!

Contact