Functioneel Beheerder de meest gebruikte beheertools

Functioneel Beheerder, de meest gebruikte beheertools / methodes

Een Functioneel Beheerder maakt om zijn / haar werk goed uit te kunnen oefenen, gebruik van meerdere beheertools. Het aantal verschillende tools is te groot om allemaal te behandelen. Ik zal hieronder de 4 meest gebruikte tools / methodes kort toe lichten.

  • ITIL, Information Technology Infrastructure Library

ITIL is in Nederland in de jaren ’80 ingevoerd door Pink Elephant. Het is waarschijnlijk de meest gebruikte framework van beheerprocessen binnen de IT. ITIL  beschrijft en borgt een reeks van ‘best practices’:  ICT beheerprocessen waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt.

De waarschijnlijk meest bekende en meest toegepaste processen zijn:

  • Incident
  • Problem
  • Change
  • Release

Deze processen gelden als algemeen geaccepteerde processen die moeten borgen dat veranderingen aan ICT systemen doordacht en kwalitatief hoogwaardig worden doorgevoerd waardoor de klanttevredenheid alsmede de productiviteit van de systemen en daarmee van de organisatie toenemen.

  • BiSL, Business Information Services Library

BiSL is een raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement. BiSL beschrijft hoe de gebruikersorganisatie (niet de IT organisatie) ervoor kan zorgen dat de informatievoorziening adequaat werkt, hoe men behoeften in het bedrijfsproces vertaalt naar ICT-oplossingen en niet-ICT-oplossingen, hoe men de informatievoorziening en ICT-dienstverlening vanuit een gebruiksoptiek stuurt en hoe men de informatievoorziening op lange termijn vormgeeft.

  • ASL, Application Service Library

ASL is een reeks van ‘best practices’, die de processen van het beheer, onderhoud en vernieuwing van informatiesystemen en applicaties beschrijft. M.a.w. dit is een ITIL structuur specifiek toegespitst op applicatiebeheer en applicatiemanagement.

Samenvattend:  ITIL is een alom gewaardeerde methodiek om processen binnen de ICT breed te beheren. BiSL houdt zich bezig met informatievoorziening binnen een organisatie. En ASL spitst zich toe op beheerprocessen binnen bedrijfsapplicaties.

  • TOPdesk

TOPdesk is een service management oplossing van IBM. Het is een tool dat het proces tussen vragen van de klant c.q. eindgebruiker stroomlijnt met de IT service organisatie. Met andere woorden TOPdesk wordt vaak gebruikt voor het melden van een vraag of gebruikerswens die dan vervolgens wordt opgepakt door de IT organisatie. Dit proces wordt door TOPdesk inzichtelijk gemaakt voor de gebruikersorganisatie en leidt tot een hogere IT dienstverlening en klanttevredenheid.

De taken en verantwoordelijkheden van een (functioneel) applicatiebeheerder kun je ook nog nalezen in mijn blog “Wat doet een functioneel beheerder“.

PS voor dit blog heb ik ook gebruik gemaakt van de informatie van verschillende Wikipedia sites.

Lees hier ons overzicht overzicht vacatures Applicatiebeheerder

Lees hier mijn andere blogs over Functioneel Beheerder Werving Applicatiebeheerder  – Salaris Functioneel Beheerder 

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Neem contact op

Recente artikelen / blog items

Stel, je hebt een IT vacature en je overweegt om voor de werving samen te gaan werken met een IT executive recruitment bureau. Hoe weet je dan welk bureau goed is? M.a.w. op welke criteria moet je selecteren?

Lees meer
Lees meer over Een goed IT executive recruitment bureau