"
Gemiddelde klanttevredenheid
8,3

Alles over Applicatie Beheerder

blog_image:article_ictcar_1652164972627a096ccd412.png:end_blog_image

Wat doet een Applicatie Beheerder - wat is het salaris en hoe kan je worden opgeleid? Lees dit informatieve blog over Applicatie Beheerder 

Alles over Applicatie Beheerder
Applicatiebeheerder – wat doet een applicatiebeheerder – welke opleidingen zijn er voor applicatiebeheer en wat verdient een applicatiebeheerder?
Alles over applicatiebeheer is wellicht wat ambitieus maar in deze blog wil ik graag proberen een compleet en overzichtelijk beeld te schetsen van het vak applicatiebeheerder.

Wat doet een Functioneel Applicatie Beheerder.
Een applicatiebeheerder is de spil tussen enerzijds de businessprocessen en business behoeftes, en anderzijds het optimaal ondersteunen van de business middels specifieke software applicaties. Het is een met name functionele rol waarbij vaak enige technische kennis van pas komt. Denk hierbij aan bv SQL data, het technisch koppelen van de applicatie met andere applicaties en aan het kunnen lezen van software.
 

De belangrijkste applicatiebeheertaken zijn:
•    In gesprek gaan met de gebruikersgroepen en de key-users – hun behoeftes doorgronden, definiëren en prioriteren en vertalen naar automatiserings oplossingen
•    Oplossen van verstoringen in de applicatie
•    Aansturen van de software leveranciers
•    Zorgdragen voor releases van nieuwe software
•    Trainen van de gebruikers voor het optimaal gebruiken van de applicaties

Wat zijn de verschillen tussen een Functioneel Applicatiebeheerder -  Applicatiebeheerder en Technisch Applicatiebeheerder
Voordat ik de verschillen ga toelichten zal ik eerst in het korte de drie genoemde functies beschrijven
•    Functioneel Applicatiebeheerder.
Een Functioneel Applicatiebeheerder beheert een applicatie enkel en alleen op functioneel niveau; wat zijn de business behoeftes en hoe worden deze optimaal ondersteund door IT oplossingen?

    Applicatiebeheerder. 
Een Applicatiebeheerder beheert één of meerdere applicaties hoofdzakelijk functioneel en heeft veelal enige kennis van IT techniek zoals SQL data, XML koppelingen en software.

•    Technisch Applicatiebeheerder
Een technisch applicatiebeheerder heeft weinig tot geen verstand van de functionaliteit van de applicatie maar zorgt ervoor dat de infrastructuur, het operating systeem bv Windows of Linux, de netwerken en de databases, goed functioneren om de software applicatie optimaal te laten functioneren.
Dus in de hierboven beschreven volgorde van de drie functies, ontwikkelt de functie van puur functioneel naar volledig technisch.

Opleidingen tot Applicatiebeheerder

Hoe wordt je een applicatiebeheerder en welke opleidingen en studies zijn er?
De opleidingen applicatiebeheer zijn in grote lijnen als volgt in te delen:
1.    HBO Informatica
2.    Deelcertificeringen
3.    Praktijk

Ad 1. HBO studie Informatica
In de verschillende studies Informatica wordt de basis gelegd om informatiesystemen functioneel en technisch te kunnen ontwikkelen en onderhouden. Denk aan Bedrijfskundige Informatica, IT & Management en Business IT Consultancy. In deze Bachelor studies wordt de student opgeleid om IT informatiesystemen te ontwerpen en te beheren en worden de basis IT technologieën onderwezen.

Ad 2. Deelcertificeringen die het vak van Applicatiebeheer ondersteunen.
Deze opleidingen zijn onder te verdelen in
a.    Software applicatie specifieke opleidingen. M.a.w. dit zijn opleidingen van de leveranciers, zoals bv. AFAS of Microsoft, de inrichting enhet gebruik van de software applicatie.
b.    Procesmatig goed beheren van informatiesystemen zoals ITIL, BiSL en ASL
c.    IT technische opleidingen over bv. SQL data, XML en scripting

Ad 3. De Praktijk.
In de organisatie is het gebruikelijk om key-users te benoemen. Dit zijn gebruikers van de applicaties die op bepaalde deelgebieden van de software meer weten dan anderen. Key-users groeien met enige regelmaat door naar de functie van applicatiebeheerder. Deze ontwikkeling wordt veelal ondersteund met opleidingen bij de software leverancier, met procesbeheer opleidingen en mogelijk met IT technische opleidingen.

Salaris Applicatiebeheerder

Het salaris van een applicatiebeheerder is de laatste jaren sterk gestegen. De reden daarvan is dat steeds meer bedrijven het belang van goed applicatiebeheer en daarmee van het vak applicatiebeheerder onderkennen. De hoogte van het salaris varieert sterk en is met name afhankelijk van het kennisniveau, lees senioriteit, van de specialistische branche / applicatiekennis en van de grootte van het bedrijf.
M.a.w. een junior verdient minder dan een senior en iemand die veel en diepgaande kennis heeft van een bepaalde branche met de bijpassende software binnen een internationaal bedrijf,  verdient ook meer. 

De salarissen variëren van een junior tot senior van € 2.800 tot € 4.750. Deze variatie voor specifieke branche kennis binnen een internationaal bedrijf is € 3.350 doorlopend tot € 6.500.

 

Wil je begrijpen wat de taken van een functioneel beheerder zijn, Wat doet een Functioneel Beheerder of wil je in detail begrijpen wat een functioneel- en wat een applicatiebeheerder doet? wat het verschil is tussen een functioneel beheerder en een applicatiebeheerder

Bekijk ICT Career’s diensten op het gebied van IT werving & selectie en van IT Recruitment

Auteur

Karst

Publicatiedatum

10 May 2022

Aantal reads

1378 keer bekeken
Recente artikelen / blog items
Wil je beter IT professionals werven? Maak dan niet deze 5 meest gemaakte recruitment fouten  Lees meer
   IT recruitment Second Opinion; waarom is je IT vacature nog niet ingevuld?  Lees meer
IT Recruitment – Wat heeft ICT Career geleerd van 2022? 5 tips voor het succesvol werven van IT... Lees meer
Wat doet een AFAS Applicatiebeheerder – hoe werf je een AFAS specialist – salaris AFAS Beheerder  Lees meer
Digital Transformation, wat betekent dat? – Hoe pak je het proces aan? – Hoe vind je de juiste IT Manager... Lees meer
 Waarom video opnames als ondersteuning van de vacaturetekst gebruikt moeten worden in een succesvolle... Lees meer