Wat is een Business Intelligence Specialist

Wat is een Business Intelligence Specialist?

In deze blog wil ik graag toelichten wat het vak is van een Business Intelligence of BI specialist.

Een Business Intelligence Specialist helpt de organisatie met het cijfermatig onderbouwen van operationele en strategische beslissingen. De data staan binnen de kritische applicaties van een bedrijf, zoals bijvoorbeeld CRM / logistiek / productie of financieel. Het is de taak van de Business Intelligence Consultant om de veelal gestructureerde data te ‘minen’ ofwel te detecteren en op te halen, in het datawarehouse te zetten, rapportages op te stellen en trends waar te nemen, verbanden te leggen en business informatie te analyseren.
Met andere woorden een Business Intelligence Specialist is in staat ‘intelligence’ / informatie aan te leveren waarmee de business beslissingen kan onderbouwen. In mijn blog Wat is het verschil tussen een Business Intelligence Specialist en een Data Scientist kun je hierover ook nog meer lezen.

Wat doet een Business Intelligence Consultant?

Een Business Intelligence Consultant gaat in gesprek met de business om de specifieke vragen en problematieken te begrijpen. De consultant zal vervolgens data aanroepen en verzamelen om daarmee rapportages te kunnen bouwen. Het verzamelen van de data gebeurt meestal in een datawarehouse. Dit is een opslagplaats voor de data. Binnen deze opslagplaats wordt bepaalde data gecombineerd in een zogenaamde kubus. Deze kubus bevat relevante data voor een specifiek terugkerend rapport, bijvoorbeeld een rapport dat aangeeft wat de verkoop is per maand en/of per regio. Het proces van het aanroepen, verzamelen, omvormen en laden van data naar het datawarehouse heet ETL, Extract, Translate en Load.

Een business analist maakt in grote lijnen twee soorten rapporten:

  • Ad-hoc rapporten die 1-malige vragen vanuit de business / het management ondersteunen,
  • Dagelijks / wekelijks / maandelijks terugkerende rapporten. Deze rapporten worden vanuit het data warehouse opgebouwd en hebben nadat ze zijn geproduceerd alleen maar wat bijsturing en beheer nodig om waardevol te blijven.

Veelal vertaalt de Business Intelligence Consultant de rapporten naar een visuele presentatie in bijvoorbeeld een dashboard om de bevindingen duidelijk en inzichtelijk te kunnen maken voor de business.

Wat zijn de taken van een Business Intelligence Specialist?

  • In gesprek gaan met de business om de problematiek en vragen goed te begrijpen,
  • “Data mining”, data verzamelen, omvormen en laden naar het datawarehouse (ETL),
  • Data analyseren en interpreteren,
  • Data visualiseren en presenteren aan de business.

Waar werken Business Intelligence Consultants?

Het is mijn ervaring dat het overgrote deel van de BI Specialisten werkt voor Consultancy bedrijven. De verklaring hiervoor is dat het merendeel van de behoefte van de business is om periodiek (wekelijks / maandelijks) inzicht te houden over voor hen belangrijke indicatoren van het bedrijf. Voor deze standaardrapportages moet eerst een datawarehouse worden gebouwd en vervolgens worden de specifieke rapportages opgebouwd. Het loont vaak niet voor een bedrijf om een professional met deze kennis en dit specialisme fulltime in dienst te nemen. Om die reden wordt deze kennis meestal ingekocht middels externe BI Consultants.
Vanzelfsprekend werken Business Intelligence Consultants ook bij grotere en kennisintensieve bedrijven in vaste dienst.

Salaris van een Business Intelligence Consultant?

Een junior Business Intelligence Specialist verdient tussen € 2.600 en € 3.400. Een senior specialist verdient vanaf € 4.500 en dat kan doorlopen tot € 6.500. Dit verschil in salaris voor de senior is te verklaren door het feit dat senior specialisten met een (super) specialisatie in een specifieke branche of in bepaalde meer technische vraagstukken, aanmerkelijk meer salaris kunnen vragen. Een externe consultant krijgt een auto of mobiliteitsvergoeding tot zijn / haar beschikking en veelal een bonus.

Opleiding Business Intelligence Specialist?

Er zijn een aantal wegen die opleiden naar Business Intelligence Specialist:

  • (Post) Bachelor opleidingen,
  • (Post) Master opleidingen,
  • Certificeringen op het gebied van tools zoals bijvoorbeeld Qlikview, Microsoft BI, SAS en technieken zoals SQL trainingen.

Vacatures Business Intelligence Specialisten

Data nemen een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en in de bedrijfsvoering. Daarmee nemen ook het aantal vacatures Business Intelligence Specialisten toe. IC Career bemiddelt met grote regelmaat deze vacatures maar zijn wel selectief in het bemiddelen. Voordat wij een vacature aannemen moeten wij onszelf wel hebben kunnen overtuigen dat het een bedrijf en vacature zijn die zich onderscheiden.

Lees hier mijn andere blogs over Data Science Wat is het verschil tussen een Data Scientist en een Data Analist?  –  Wat is een Data Scientist?  

Bekijk ICT Career’s diensten op het gebied van IT werving & selectie en van IT Recruitment

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Neem contact op

Recente artikelen / blog items

Stel, je hebt een IT vacature en je overweegt om voor de werving samen te gaan werken met een IT executive recruitment bureau. Hoe weet je dan welk bureau goed is? M.a.w. op welke criteria moet je selecteren?

Lees meer
Lees meer over Een goed IT executive recruitment bureau

Met het gemak van het internet, en daarmee de toegang tot allerlei databases met IT-professionals, is het relatief eenvoudig om kandidaten voor een moeilijk te vervullen ICT vacature te vinden. Het vinden van kandidaten is een eerste stap, maar het in gesprek komen met professionals is de volgende uitdaging. Mijn bedrijf ICT Career beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van ICT executive search en ik wil graag een aantal do’s en don’ts bespreken.

Lees meer
Lees meer over Do s en don ts bij IT executive search

Ben je op zoek naar een partij die je kan helpen met het vinden van goede IT professionals? In deze blog geef ik je een praktisch inzicht over hoe een goed en succesvol executive search traject ingericht zou moeten zijn.

Lees meer
Lees meer over Hoe vind je een goed buro voor IT executive search