Gemiddelde klanttevredenheid
8,3

Het laatste nieuws

 

Functioneel Applicatiebeheerder Applicatiebeheerder

Functioneel Applicatiebeheerder Wat is een Functioneel Applicatiebeheerder?
Een Functioneel Applicatiebeheerder is een Applicatiebeheerder die verantwoordelijk is voor:
• Functionele ondersteuning van de (key)users bij het gebruik van de applicatie;
• Het verbeteren van de functionaliteit van de applicatie door het in gesprek gaan met de key-users, het schijven van verbetervoorstellen en het (laten) ontwikkelen van de verbeterde functionaliteit;
• Het aansturen van de leverancier van de applicatie;
• Het escaleren van technische issues;
• Het trainen van de gebruikers en het documenteren van gebruikshandleiding. In mijn vorige blog heb ik...
Wat verdient een Functioneel Applicatiebeheerder? Om deze vraag te beantwoorden put ik uit 15+ jaren ervaring als IT recruiter die jaarlijks meerdere Functioneel Beheerders mag bemiddelen van verschillende professionele senioriteit en in verschillende branches. Ik wil graag onderscheid maken in algemeen functioneel beheerders en functioneel beheerders met diepgaande kennis van specifieke bedrijfsprocessen, zoals financieel / HR, logistiek, of met kennis van een specifieke technologie zoals Navision / Dynamics 365. Salaris algemeen Functioneel Beheerders.
Het salaris varieert van € 2.600 (junior) tot € 4.200 per maand, soms met een 13de maand...
Een IT Service Manager zorgt ervoor dat de IT diensten die worden geleverd of worden afgenomen conform afspraak zijn en continue worden verbeterd.
De IT Service manager wordt ook wel IT Service Delivery Manager of IT Service Level Manager genoemd. Wat doet een IT Service Manager?
De IT Service Manager is het aanspreekpunt voor zowel de interne organisatie als ook de partij die de IT verzorgt of afneemt. De voornaamste opdracht voor de IT Service Manager is dat de geleverde IT diensten in lijn zijn met de gemaakte afspraken. Naast...
Een Change Manager in de algemene zin is een manager die verandering in gang zet, coördineert en managet. Binnen de ICT is een IT Change Manager diegene die dat doet voor IT systemen en IT organisaties. IT Change Manager
Een IT Change Manager is over het algemeen een IT professional die volgens een specifieke systematiek en specifieke processen veranderingen van IT systemen, applicaties en organisaties managet.
De verandering wordt i.h.a. geïnitieerd door informatie vanuit de business en wordt veelal eerst in een centraal systeem geregistreerd. Periodiek komen de belanghebbenden van de IT...
Wat is een Technisch Applicatiebeheerder? Het vak van applicatiebeheer wordt in grote lijnen ingedeeld in functioneel en technisch applicatiebeheer. In mijn voorgaande blogs ben ik uitgebreid ingegaan op de verschillende aspecten van functioneel applicatiebeheer.
In deze blog wil ik het vak van de Technisch Applicatiebeheerder toelichten.
Technisch Applicatiebeheerder
Zoals de naam reeds doet vermoeden beheert een Technisch Applicatiebeheerder de technische IT omgeving van een applicatie. Deze technische omgeving is in grote lijnen in te delen in: Systemen en netwerken  Software  Webservice  Data(bases) Een Technisch Beheerder heeft over het algemeen geen...
ERP Applicatiebeheerder, een breed begrip Wij worden vaak gevraagd een ERP Applicatiebeheerder te werven. ERP, Enterprise Resource Planning, is een heel breed begrip. ERP software ondersteunt de primaire bedrijfsprocessen zoals inkoop –productie – voorraad en transport / logistiek.
Maar wat zijn dan de taken van een ERP Applicatiebeheerder? Wat doet een ERP Applicatiebeheerder ?
Afhankelijk van de grootte van het bedrijf beheert een ERP Applicatiebeheerder het hele ERP systeem of (deel)modules zoals logistiek – productie – warehouse management. Een ERP Applicatiebeheerder beheert dus de ERP dus in zijn geheel of in...
Applicatiebeheerder; welke opleidingen zijn er in Nederland? Om opgeleid te worden tot Applicatiebeheerder, zijn er in Nederland verschillende opleidingen en carrière paden. Ik zal de meest voorkomende belichten.

Studie HBO Informatica De naam HBO Informatica is een containerbegrip voor meerdere opleidingen die leiden naar verschillende ICT beroepen. De meeste gebruikelijke studies die opleiden voor het vak van Applicatiebeheerder zijn Business IT & Management en Informatiekunde. In deze 4 jarige studies leer je om de behoeftes van de Business(processen) te doorgronden en om hierbij een passende IT oplossing aan te bieden.  HBO Leergang...
Functioneel Beheerder, de meest gebruikte beheertools / methodes Een Functioneel Beheerder maakt om zijn / haar werk goed uit te kunnen oefenen, gebruik van meerdere beheertools. Het aantal verschillende tools is te groot om te behandelen maar ik zal de 4 meest gebruikte tools / methodes kort toe lichten. ITIL, Information Technology Infrastructure Library ITIL is waarschijnlijk de meest gebruikte ‘best practice’ van beheerprocessen binnen de IT in het algemeen en is binnen Nederland indertijd ingevoerd door Pink Eelephant. ITIL  beschrijft en borgt een reeks van ‘best practices’:  ICT beheerprocessen waarbij alle...

Er zijn vele functietitels voor het vak van Functioneel Applicatiebeheerder. Ik zal de meest gebruikte titels noemen en toelichten.
Maar als eerste wil ik kort uitleggen wat een Applicatiebeheerder doet. Een Applicatiebeheerder zorgt er voor dat een gebruikersapplicatie optimaal aansluit bij de wensen en eisen van de gebruiker en dat de applicatie altijd voor de gebruikers toegankelijk is. Je kunt hierbij denken aan een vrachtwagenchauffeur die eenvoudig en 24 x 7 zijn gegevens kan ontvangen en verwerken via een transport applicatie (TMS) of een boekhouder die naar volle tevredenheid gebruik maakt van een financieel / boekhoudsysteem.

load more

Meer weten?

Neem nu contact op!

Contact