Gemiddelde klanttevredenheid
8,3

Het laatste nieuws

 

Wat is ERP Applicatiebeheerder

ERP betekent Enterprise Resource Planning. En in het Nederlands is dat software waarbij de business processen optimaal worden ondersteund. In de ERP applicatie worden
Een Functioneel ERP Applicatiebeheerder is een medewerker die vanuit de functionaliteit, zoals begrip van de business processen en gebruik van de software, de ERP software applicatie beheert.
Een Functioneel Beheerder is de verantwoordelijke voor het optimaal functioneren van een informatiesysteem / applicatie.
In deze blog wil ik graag beschrijven wat het profiel is van een Functioneel Applicatiebeheerder.
Om de vraag “Wat is het verschil tussen functioneel en technisch applicatiebeheer” toe te lichten zal ik eerst moeten beschrijven wat functioneel applicatiebeheer en wat technisch applicatiebeheer is.
Om de vraag “Wat is het verschil tussen functioneel beheer en applicatiebeheer” te beantwoorden, zal ik eerst beschrijven wat functioneel beheer en wat applicatiebeheer inhoudt.
Om deze vraag te beantwoorden put ik uit 15+ jaren ervaring als IT recruiter die jaarlijks meerdere Functioneel Beheerders mag bemiddelen van verschillende professionele senioriteit en in verschillende branches.
Een IT Service Manager zorgt ervoor dat de IT diensten die worden geleverd of worden afgenomen conform afspraak zijn en continue worden verbeterd. De IT Service manager wordt ook wel IT Service Delivery Manager of IT Service Level Manager genoemd.
Een Change Manager in de algemene zin is een manager die verandering in gang zet, coördineert en managet. Binnen de ICT is een IT Change Manager diegene die dat doet voor IT systemen en IT organisaties.
Het vak van applicatiebeheer wordt in grote lijnen ingedeeld in functioneel en technisch applicatiebeheer. In deze blog wil ik het vak van de Technisch Applicatiebeheerder toelichten.
Wij worden vaak gevraagd een ERP Applicatiebeheerder te werven. ERP, Enterprise Resource Planning, is een heel breed begrip. ERP software ondersteunt de primaire bedrijfsprocessen zoals inkoop –productie – voorraad en transport / logistiek. Maar wat zijn dan de taken van een ERP Applicatiebeheerder?
Om opgeleid te worden tot Applicatiebeheerder, zijn er in Nederland verschillende opleidingen en carrière paden. Ik zal de meest voorkomende belichten.
Een Functioneel Beheerder maakt om zijn / haar werk goed uit te kunnen oefenen, gebruik van meerdere beheertools. Het aantal verschillende tools is te groot om te behandelen maar ik zal de 4 meest gebruikte tools / methodes kort toe lichten.
In deze blog wil ik beschrijven wat een applicatiebeheerder doet en met name wat de rol van de functioneel applicatiebeheerder is.
load more
Recente artikelen / blog items
Sinds het jaar 2003 werk ik voor mijn eigen bedrijf ICT Career. Wij zijn een klein IT recruitment bedrijf. Vanuit... Lees meer
Sinds 2001 ben ik met mijn bedrijf ICT Career actief als IT Recruiter. Ik behoor tot een beroepsgroep waar nog wel... Lees meer
Sinds 2003 werk ik voor mijn bedrijf ICT Career als IT Recruiter. Vaak worden wij gevraagd om samen met andere... Lees meer
Robotic Process Automation is software die veel, en veelal alle, vaak terugkerende gegevensverwerkingen kan... Lees meer
Een Applicatiebeheerder TMS is een specialist die verstand heeft van én het vak applicatiebeheer én Transport... Lees meer
Een Implementatiemanager is verantwoordelijk voor het succesvol implementeren van een software applicatie. Lees meer