Gemiddelde klanttevredenheid
8,3

Het laatste nieuws

 

Wat is het verschil tussen een Data Scientist en een Data Analist Data Scientist

Wat is het verschil tussen een Data Scientist en een Data Analist? Voordat ik de deze vraag kan beantwoorden, zal ik eerst kort toelichten wat een Data Scientist doet en wat een Data Analist doet. Een Data Scientist analyseert on-line en off-line data en daarmee gestructureerde en ongestructureerde data. On-line data zijn bijvoorbeeld ongestructureerde data die gegenereerd worden uit verschillende (bedrijfseigen) websites of social media.
Off-line data zijn veelal gestructureerde data uit bijvoorbeeld het interne CRM / ERP systeem. Als voorbeeld kan ik noemen hoe een e-business bedrijf klantgedrag analyseert en...
Wat is het verschil tussen een Business Intelligence Specialist en een Data Scientist? Voordat ik de deze vraag kan beantwoorden, zal ik eerst kort toelichten wat een Business Intelligence Specialist doet en wat een Data Scientist doet.
Een Business Intelligence Specialist analyseert data uit veelal bedrijfskritische systemen zoals CRM / Productie / Logistiek / Financieel, en voedt de business met trends en informatie waarmee de business tactische en strategische beslissingen kan onderbouwen. De data komt meestal uit interne systemen en bevat veelal gestructureerde data. Als voorbeeld kan ik noemen een Business...
Wat is een Business Intelligence Specialist?
Een Business Intelligence Specialist helpt de organisatie met het cijfermatig onderbouwen van operationele en strategische beslissingen. De data staan binnen de kritische applicaties van een bedrijf, zoals bijvoorbeeld CRM / logistiek / productie of financieel. Het is de taak van de Business Intelligence Consultant om de veelal gestructureerde data te ‘minen’ / te vinden en op te halen, in het datawarehouse te zetten, rapportages op te stellen en trends waar te nemen, verbanden te leggen en business informatie te analyseren.
M.a.w. een Business Intelligence...
Wat is een Data Analist? Een Data Analist identificeert uit vaak grote en complexe, gestructureerde en ongestructureerde, (big) data en datastromen de juiste data, en verzamelt, schoont en moduleert deze. De Data Analist is i.h.a. niet de professional die de slag van data naar informatie maakt. M.a.w. de analyse van de data naar informatie en kennis waarmee de business inzichten krijgt en beslissingen onderbouwt, worden meestal door de Data Scientist gedaan. Lees hierover mijn blog Wat is een Data Scientist. Wat doet een Data Analist?
Een Data Analist is een expert op...
  Een Data Scientist genereert uit grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde, on-line en off-line data, trends, inzichten en prospecties waarmee het management gesteund wordt om beslissingen te onderbouwen. Dit doet een Data Scientist met behulp van analytische software. Dit is software met ingebouwde algoritmes die trends waarnemen op basis waarvan de Data Scientist een analyse kan maken en inzichten kan verschaffen waarmee de business wordt ondersteund in haar besluitvorming. In mijn blog Wat is het verschil tussen een Business Intelligence Specialist en een Data Scientist kun je lezen wat het verschil is...
load more