Gemiddelde klanttevredenheid
8,3

Data Scientist

Wat doet een Data Scientist?

Een Data Scientist is in staat om vanuit grote hoeveelheden ongestructureerde data, data te extraheren (data mining) en vervolgens te analyseren. Ongestructureerde data betekent verschillende databronnen zoals bijvoorbeeld e-mails, video’s, foto’s en social media. De Data Scientist is in staat om data te structureren mede door het gebruik van verschillende technologieën en het schijven van algoritmes. Een van deze veel gebruikte technologien is Hadoop.

Over welke vaardigheden moet een Data Scientist beschikken?

Alle goede Data Scientists beschikken over een groot analytische vermogen in het algemeen en in het bijzonder om de samenhang van grote hoeveelheden ongestructureerde data te overzien. Een Data Scientist is per definitie technisch in staat om tools en software te gebruiken en algoritmes te schrijven om data te extraheren, te structureren en te analyseren. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie en de communicatieve en sociale vaardigheden van de Data Scientist, kan een Data Scientist ook sterk betrokken zijn in het uitvragen van de business. M.a.w. de rol van een Data Scientist kan variëren van een puur technische rol tot een rol waarbij de Data Scientist intensief contact heeft met de klant om de business behoeftes te doorgronden, de technologie kiest en definieert en de groep van technische Data Scientists samenstelt en aanstuurt.

Data Scientist en ICT Career

ICT Career heeft historisch veel ervaring met business intelligence en data analyse. Vanuit deze markt is ICT Career reeds vroeg betrokken geraakt bij het werven van Data Scientists voor een aantal klanten in de Zorg, e-Business en de Overheid. Hierdoor hebben wij een (inter)nationaal netwerk van ervaren en gekwalificeerde kandidaten opgebouwd.

Bent u op zoek naar een Data Scientist?

Bent u zelf op zoek naar een Data Scientist en kunt u daarmee wat hulp gebruiken? Neem gerust eens contact met ons op, wij kunnen dan gezamenlijk bekijken of en hoe ICT Career uw organisatie kan ondersteunen bij het aantrekken van een gekwalificeerd Data Scientist.
info@ictcaree.com of 035 – 548 90 48.

Wilt u meer weten over wat klanten denken van ICT Career, bekijk dan onze referenties.