IT Manager vacature

Vacature Manager IT

Ik werk sinds 2001 als ICT Recruiter en ik heb in die periode veel vacatures Manager IT succesvol mogen bemiddelen. In deze blog licht ik graag toe wat mijns inziens de succesfactoren zijn voor een succesvolle bemiddeling van een vacature IT Manager. Ook belicht ik graag een aantal factoren die een succesvolle werving negatief kunnen beïnvloeden.

4 succesfactoren voor het werven van een IT Manager

 1. Commitment
 2. Wervend vacatureprofiel
 3. Stel je op als een goede toekomstige werkgever
 4. Een strakke selectieronde en efficiënt onderhandelen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst

Ad 1. Er moet een eenduidig commitment zijn vanuit het senior management over de voorwaarden waaronder een IT Manager gaat worden geworven. Dit klinkt als een open deur maar het is wel degelijk een belangrijke factor omdat zonder een dergelijk commitment er gedurende het wervingsproces ruis kan ontstaan met als mogelijk gevolg:

 • onenigheid binnen het team dat de nieuwe Manager IT aanneemt
 • het afhaken van een sterke sollicitant

Ad 2. In deze tijd van schaarste aan goede Managers IT is het nog belangrijker om een goed en wervend vacatureprofiel te schrijven. Hierin moeten in elk geval de volgende zaken aan bod komen:

 • wat is het product / dienst van het bedrijf en welke invloed heeft dat op het profiel van de Manager IT
 • een korte en heldere beschrijving van:
  • welke technische kennis / management ervaring wordt verwacht
  • welke projecten er voor de aankomende jaren gepland staan
  • wat het team is dat de Manager IT gaat aansturen
  • wat de eisen zijn t.a.v. kennis / ervaring en waar persoonlijke ontwikkeling geboden wordt aan de Manager IT
  • (bij voorkeur) welk salaris geboden kan worden

Ad 3. Vanzelfsprekend zal er in gesprekken met sollicitanten ruimte moeten zijn voor kritische vragen om een goed beeld te krijgen of de sollicitant de juiste Manager IT is. Omgekeerd verwacht de sollicitant in dezelfde gesprekken een indruk te kunnen krijgen van de toekomstige werkgever en de nieuwe functie. Besteed er dus bewust tijd aan om de mogelijk nieuwe collega goede informatie te geven van jou als toekomstige werkgever. Geef de kandidaat het gevoel welkom te zijn en dat hij/zij een mooie toekomst tegemoet kan zien.

Ad 4. Communiceer vooraf duidelijk hoe het selectieproces is ingericht en of een assessment hiervan onderdeel zal uitmaken. Plan de gesprekken kort op elkaar in; dit geeft de sollicitant de indruk dat het bedrijf slagvaardig opereert. Indien mogelijk benoem je in de vacaturetekst wat de voorwaarden zijn die geboden worden. Als je er voor kiest om dat niet te doen, bespreek dit dan wel zo vroeg mogelijk in het proces. Dit voorkomt teleurstellingen.

Wanneer gaat het fout in het selectieproces voor het werven van een Manager IT?

In mijn ervaring moeten de volgende mogelijke obstakels worden voorkomen:

 • Onvoldoende commitment. Indien de interne verwachtingen ten aanzien van de nieuwe Manager IT onduidelijk zijn zal zich dit later in het proces wreken. Zorg er daarom voor dat er onderling duidelijkheid is over wat de positie van de nieuwe manager in de organisatie zal zijn, met welke rechten en verantwoordelijkheden en wat er van de nieuwe Manager IT wordt verwacht inzake kennis en ervaring.
 • Een te lang selectieproces. Zorg dat het selectieproces goed wordt gemanaged. Plan de opvolging goed zodat de gekwalificeerde en ambitieuze manager binnenboord blijft
 • Verschillende verwachtingen t.a.v. het salaris. Communiceer zo vroeg mogelijk welke voorwaarden er geboden worden.

Lees hier mijn andere blogs  Functieomschrijving IT Manager – Wat is de rol van een IT Manager 

Bekijk ICT Career’s diensten op het gebied van IT werving & selectie en van IT Recruitment

Hebben jullie een vacature Manager IT?

Kunnen jullie hulp gebruiken bij de werving, neem dan eens contact op met ICT Career, wij helpen jullie graag.

Neem contact op

Recente artikelen / blog items

Stel, je hebt een IT vacature en je overweegt om voor de werving samen te gaan werken met een IT executive recruitment bureau. Hoe weet je dan welk bureau goed is? M.a.w. op welke criteria moet je selecteren?

Lees meer
Lees meer over Een goed IT executive recruitment bureau

Met het gemak van het internet, en daarmee de toegang tot allerlei databases met IT-professionals, is het relatief eenvoudig om kandidaten voor een moeilijk te vervullen ICT vacature te vinden. Het vinden van kandidaten is een eerste stap, maar het in gesprek komen met professionals is de volgende uitdaging. Mijn bedrijf ICT Career beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van ICT executive search en ik wil graag een aantal do’s en don’ts bespreken.

Lees meer
Lees meer over Do s en don ts bij IT executive search

Ben je op zoek naar een partij die je kan helpen met het vinden van goede IT professionals? In deze blog geef ik je een praktisch inzicht over hoe een goed en succesvol executive search traject ingericht zou moeten zijn.

Lees meer
Lees meer over Hoe vind je een goed buro voor IT executive search