IT Manager een aanzet tot een functieomschrijving

Het werven van een IT Manager

Sinds 2001 werf ik IT Managers en vanaf die tijd heb ik nog nooit twee identieke opdrachten voor het werven van een IT Manager uitgevoerd. Ik zal in deze blog kort toelichten hoe je een aanzet voor een functieomschrijving van een Manager IT kan maken.

IT Manager

In hoofdlijnen kun je een driedeling maken om een ICT Manager te kwalificeren en om een begin te maken met de functieomschrijving.

  • IT Manager binnen een non-IT organisatie;
  • IT Manager binnen een commerciële organisatie die IT services levert;
  • IT Manager binnen grote IT of non-IT organisatie, met een dito complexe IT omgeving

Hieronder zal ik de verschillende categorieën nader toelichten.

IT Manager van een non-IT organisatie

Een IT Manager van een non-IT organisatie, bv. transport- of verkooporganisatie, managet over het algemeen een afdeling met een sterke focus op twee IT onderdelen, namelijk:

  • Het beheren en ontwikkelen van een stabiel systeem en netwerk. Dit kan in huis worden uitgevoerd of worden ondergebracht bij een ICT infra dienstverlener;
  • Het beheren en ontwikkelen van een bedrijfsspecifiek CRM / ERP systeem

Deze IT Manager managet een overzichtelijke kantoorautomatisering en een specifiek applicatielandschap dat de business ondersteunt. De IT Manager heeft over het algemeen een aantal systeem- en netwerk professionals in zijn team, aangevuld met een aantal applicatiespecialisten zoals applicatiebeheerders en / of business analisten / product owners.

IT Manager van een IT organisatie

Om een aanzet van een functieomschrijving voor een IT Manager van een IT organisatie te kunnen maken, wil ik graag eerst toelichten wat ik bedoel met een “IT organisatie”. Een IT organisatie levert ofwel:

  1. een IT infrastructuur zoals een datacenter of een applicatie hosting infrastructuur; of
  2. software en / of software producten.

Ad 1. Een ICT Manager van een IT infrastructuur organisatie ontwikkelt en beheert een stabiele IT infrastructuur waar de eindklant gebruik van kan maken. De stabiliteit van de IT systemen moet optimaal zijn. De IT organisatie zal in dit geval met name bestaan uit systeem-, netwerk- en security specialisten, van systeem architecten tot systeem / cloud engineers en beheerders tot project- en service (delivery) managers.

Ad 2. Een ICT manager bij een software ontwikkel bedrijf beheert het proces, en daarmee de specialisten, van idee tot werkbaar software product. Zijn team zal bestaan uit product owners, scrum masters, devops engineers, software developers en testers. Maar mogelijk maken ook de engineers van een Ops organisatie, die de software in productie nemen en beheren, onderdeel uit van zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied.

IT Manager binnen een grote organisatie

Over het algemeen geldt voor middelgrote non-IT MKB bedrijven dat de Manager IT verantwoordelijk is voor een stabiel systeem en netwerk en dat de ERP / CRM / financiële systemen zo goed mogelijk aansluiten bij de verwachtingen en de processen van de business. Een dergelijke IT organisatie telt tot ongeveer 25 medewerkers, variërend van helpdesk, netwerk- en systeembeheerder tot een business analist en applicatiespecialisten.
Naar mate het bedrijf groter wordt en de bedrijfsprocessen complexer, zullen ook de ICT afdeling en ICT systemen groter en complexer worden. Een Manager ICT wordt dan veelal eindverantwoordelijk voor:

  • Grote IT systemen en netwerken, al of niet in eigen beheer of geoutsourced;
  • Grote kritische software applicaties variërend van ERP tot CRM, webshop, productie, warehousing en data;
  • Security.

In dit soort organisaties managet de IT Manager meer op afstand en op hoofdlijnen van de Business – IT architectuur en neemt de span of control toe.

Samenvattend: Wat is de (aanzet voor een) functieomschrijving van een ICT Manager?

Afhankelijk van de core business van een bedrijf, en de grootte van de organisatie, heeft de IT organisatie behoefte aan een ICT Manager met een specifiek functioneel en technisch kennisgebied en is de manager meer of minder betrokken in de dagelijkse IT organisatie.
In 15 jaar tijd heb ik de functie IT Manager behoorlijk zien veranderen, lees daarover mijn blog Wie is de moderne IT Manager.

Lees hier andere blogs over ICT Manager “Wat is de rol van een IT Manager

Bekijk ICT Career’s diensten op het gebied van IT werving & selectie en van IT Recruitment

Hebben jullie een vacature ICT Manager en kunnen jullie hulp gebruiken met het opstellen van een vacatureprofiel of kunnen jullie hulp gebruiken bij de werving van de ICT Manager?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Neem contact op

Recente artikelen / blog items

Stel, je hebt een IT vacature en je overweegt om voor de werving samen te gaan werken met een IT executive recruitment bureau. Hoe weet je dan welk bureau goed is? M.a.w. op welke criteria moet je selecteren?

Lees meer
Lees meer over Een goed IT executive recruitment bureau

Met het gemak van het internet, en daarmee de toegang tot allerlei databases met IT-professionals, is het relatief eenvoudig om kandidaten voor een moeilijk te vervullen ICT vacature te vinden. Het vinden van kandidaten is een eerste stap, maar het in gesprek komen met professionals is de volgende uitdaging. Mijn bedrijf ICT Career beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van ICT executive search en ik wil graag een aantal do’s en don’ts bespreken.

Lees meer
Lees meer over Do s en don ts bij IT executive search

Ben je op zoek naar een partij die je kan helpen met het vinden van goede IT professionals? In deze blog geef ik je een praktisch inzicht over hoe een goed en succesvol executive search traject ingericht zou moeten zijn.

Lees meer
Lees meer over Hoe vind je een goed buro voor IT executive search